מספר טלפון


5386080 - 02 מזורק יהודא
5386081 - 02 שכטר בילה ושמעון
5386082 - 02 בלך אברהם נתן ופנינה
5386085 - 02 מלר לאה
5386086 - 02 בורד שמואל זאב וחנה
5386087 - 02 ברנשטיין שרגא
5386089 - 02 גליק בן ציון ורחל