מספר טלפון


5386091 - 02 זלושינסקי מרדכי ולאה
5386092 - 02 כהן משה ורבקה
5386093 - 02 לנדמן מלכה וישראל
5386094 - 02 גבאי יצחק
5386095 - 02 שויצר פנחס ויונה
5386096 - 02 פרלמן ישראל מאיר וזהבה
5386097 - 02 זייבלד יעקב וחווה
5386098 - 02 אוקסנברג דוד ויוכבד
5386099 - 02 שוואב אברהם ושרה