מספר טלפון


5386140 - 02 גרוס אברהם ובת שבע
5386141 - 02 רוטשילד יוסף
5386142 - 02 שינברגר יהושע
5386143 - 02 פרנקל עקיבא ותמר
5386145 - 02 בקר שלום
5386146 - 02 גרינוולד אהרון
5386147 - 02 גוטליב מרדכי אברהם ומינה
5386149 - 02 כהן שמעון