מספר טלפון


5386160 - 02 קאלמאנאויץ אשר
5386161 - 02 לאמפין יהושע
5386162 - 02 אגודת קרית צאנז ירושלים
5386163 - 02 דרוק ישראל מאיר ופנינה
5386164 - 02 עטייה בניהו ותמר
5386165 - 02 גרין מרדכי ומיכל
5386166 - 02 פוס יצחק חיים וצביה
5386167 - 02 גלבמן יהודה צבי ושרה
5386168 - 02 מנדלסון נחמן וחיה
5386169 - 02 גרודקה אברהם ורבקה