מספר טלפון


5386180 - 02 פפר זישה וציפורה
5386181 - 02 גלעזר יוסף ונאוה
5386182 - 02 סלומון אשר ואסתר
5386183 - 02 גשר לחיים
5386184 - 02 חסידים אליהו ואסנת
5386185 - 02 פולק ישראל והנדה
5386186 - 02 מליק יעקב קרית בעלזא
5386188 - 02 רבינוביץ הרב יהודה וחנקה
5386189 - 02 ארנד דבורה