מספר טלפון


5386190 - 02 רייך שמחה ופנינה
5386191 - 02 מינצברג חנה
5386192 - 02 יבנה אברהם ואלישבע
5386193 - 02 ברייש אהרון ויוכבד
5386194 - 02 אייזעמאן שלום ונעמי
5386195 - 02 הרבסט מרדכי ואסתר
5386196 - 02 הרשקוביץ אברהם
5386197 - 02 אדלר בן ציון
5386198 - 02 טאובר צבי
5386199 - 02 ירחמיאל וחוה גולדברג