מספר טלפון


5386210 - 02 כהן עמרם וגמרה
5386211 - 02 וייס יוסף ושרה
5386212 - 02 פינקל משה ושפרה
5386213 - 02 קאהן אברהם זאב
5386214 - 02 אוסטרליץ שלום
5386215 - 02 לוקר יעקב שלום וזלדה
5386216 - 02 הורביץ משה אהרון
5386217 - 02 מלוב צבי
5386218 - 02 גרינשפן חיים ובת אל
5386219 - 02 רוזבאום יעקב