מספר טלפון


5386220 - 02 קראוס שלמה מאיר
5386221 - 02 שטיינהויז חיים וחיה
5386222 - 02 קופ מרדכי ואסתר
5386223 - 02 אהרון פרל
5386224 - 02 דוייטש אסתר ונחמה
5386225 - 02 צאהן יהודית
5386226 - 02 הרשטיק דוד ומלכה
5386227 - 02 דרבקין מרדכי ורבקה
5386228 - 02 אייזנשטיין שלמה ובריינדה
5386229 - 02 גולומב ישראל