מספר טלפון


5386240 - 02 לויפר יוסף צבי
5386241 - 02 לוונשטיין לאה
5386242 - 02 לוי אהרון
5386243 - 02 זיכרמן ישעיה ונחמה
5386244 - 02 לנגנויער ישראל וחיה
5386245 - 02 פולק דוד
5386246 - 02 רבינוביץ דוב ואילנה
5386248 - 02 קרישבסקי דבורה
5386249 - 02 וינברג יעקב מאיר ונחמה