מספר טלפון


5386250 - 02 הוס צבי
5386251 - 02 פרנקל דב ובת שבע
5386252 - 02 גרינבאום נפתלי
5386253 - 02 שפרונג לייבוש
5386254 - 02 אקשטיין נתן בנימין
5386255 - 02 עטייה נסים יעקב וסטלה
5386257 - 02 הורוויץ יהודה אריה
5386258 - 02 ליבוביץ ב וטובה
5386259 - 02 גרוסמן שמואל
5386259 - 02 פרנקל נפתלי