מספר טלפון


5386270 - 02 מנדל ישראל משה עוד ואיטה
5386271 - 02 רוקח נפתלי
5386272 - 02 עהרנפעלד יצחק
5386273 - 02 לישנר זהבה
5386274 - 02 רוזנבלט דוד זכריה
5386275 - 02 וקס חיים נחמן
5386276 - 02 מאיעס אברהם
5386277 - 02 קליין מנחם
5386279 - 02 מאייער אברהם חיים