מספר טלפון


5386280 - 02 בנות שמחה ומרגלית
5386280 - 02 כהן איתן
5386282 - 02 אוסטרליץ יצחק משה וחיה
5386284 - 02 דויטש ישראל
5386285 - 02 זלצמן אברהם שמואל ומרים
5386286 - 02 פריימן בנימין ולאה
5386287 - 02 חזקיהו דוד ושרה
5386288 - 02 מרגליות דוד