מספר טלפון


5386330 - 02 פרנקיל פנחס וחיה
5386331 - 02 חשין נתן מאיר
5386332 - 02 שרייבר משה
5386333 - 02 רייכמן חיים ומלכה
5386334 - 02 בלאנק מנחם
5386335 - 02 פריד יצחק סוכן צרכי מזון
5386336 - 02 מלר שמעון יוסף
5386337 - 02 ליבוביץ אריה
5386338 - 02 קסטילניץ מנשה וחוה
5386339 - 02 ליפשיץ יצחק