מספר טלפון


5386360 - 02 רוזנברג מאיר ומיכל
5386362 - 02 וייס מנחם יצחק
5386363 - 02 זאב נחום
5386364 - 02 כהן מרדכי ויפה
5386365 - 02 גרינפלד מרדכי
5386366 - 02 גולד אסתר
5386367 - 02 מושקוביץ חיים ולאה
5386368 - 02 פרץ יוסף
5386369 - 02 זינגר יוסף ואתי