מספר טלפון


5386381 - 02 סרולוביץ משה ויונה
5386382 - 02 פלדמן יצחק יונה ומלכה
5386384 - 02 טוקר יעקב
5386386 - 02 רובינפלד יהודית
5386387 - 02 וולפא אריה ומוריה
5386388 - 02 פריי מיכאל שלמה ויהודית
5386389 - 02 קליין דוד ומלכה