מספר טלפון


5386401 - 02 הגר הרב יששכר בעריש והינדא
5386402 - 02 סגל חנניה ונחמה
5386403 - 02 וינד חנה
5386404 - 02 הרב אליהו אטיאס
5386405 - 02 שלסר יוכבד
5386406 - 02 הורוביץ משולם
5386407 - 02 וולפו שושנה
5386408 - 02 אליעזר הרשקוביץ