מספר טלפון


5386410 - 02 ברגמן יצחק דוד ורחל
5386411 - 02 בית יעקב בא"י מרכז
5386412 - 02 פרבר שמשון
5386413 - 02 קרמר הרשל צבי
5386415 - 02 תורת אהרן
5386416 - 02 מרפאת שיניים
5386417 - 02 מושקוביץ יצחק מנחם ועדינה אונסדורף
5386418 - 02 שרייבר דוד
5386419 - 02 לנדא (רות (משה