מספר טלפון


5386421 - 02 פיליפ אברהם אהרן
5386422 - 02 חוטא מתי
5386423 - 02 בית יעקב בא"י מרכז
5386425 - 02 בן ישעיה שלום
5386426 - 02 נוימן יונתן (יחיאל) ושרה לאה
5386427 - 02 הורוביץ אברהם
5386429 - 02 נאגל בלומה