מספר טלפון


5386480 - 02 ערבליך יוסף
5386481 - 02 דרוק שאול ותמר הינדה
5386483 - 02 פרנקל אברהם ישעיהו ובלה
5386484 - 02 פקר צפורה
5386485 - 02 סטפנסקי אברהם
5386486 - 02 פראנק תנחום ורבקה
5386487 - 02 ברגר יעקב
5386488 - 02 זוננפלד שלמה זלמן וצביה
5386489 - 02 חסידה יעקב