מספר טלפון


5386490 - 02 סמוטני חיים ולאה
5386491 - 02 סומפולינסקי אברהם וגילה
5386492 - 02 אברמציק פנחס
5386494 - 02 מיימון פרנסיס
5386495 - 02 דויטש אפרים
5386496 - 02 בידר אפרים וצפורה
5386497 - 02 קוסמן סימה
5386498 - 02 בורובסקי יוסף יצחק וורדה
5386499 - 02 מרחב מפעלי רווחה