מספר טלפון


5386530 - 02 נרקיס יחיאל ויהודית
5386531 - 02 קיבוביץ אלחנן וחיה
5386532 - 02 אברהמי יצחק זאב ואסתר
5386533 - 02 לאער חיים ויהודית
5386534 - 02 פרויליך דוד ורחל
5386535 - 02 ברייש ישראל
5386536 - 02 גרוס נתן ושרה
5386537 - 02 שוורץ שלום משה
5386538 - 02 שולמן לוי וחנה
5386539 - 02 גרין פנחס