מספר טלפון


5386540 - 02 פרצוביץ רפאל ויוכבד
5386541 - 02 צמרת אופירה וקהאן דוד
5386544 - 02 זילביגער מרים ואהרון
5386546 - 02 אולבסקי יעקב
5386547 - 02 פלבני דניאל ומרגלית
5386548 - 02 "אדיב" 'מוסך ארמוזה ושות
5386548 - 02 אדיב 'ארמוזה ושות
5386549 - 02 טשארנעט משה