מספר טלפון


5386600 - 02 שערי תורה הישיבה החסידית לצעירים טלפון ציבורי
5386601 - 02 רבינוביץ יעקב
5386602 - 02 שוחט שלמה ושושנה
5386604 - 02 פרידמן יעקב מענדיל
5386605 - 02 ברון שמואל
5386606 - 02 סטמפל משה
5386607 - 02 נויברשעל מנחם יוסף
5386608 - 02 קרניאול אסתר