מספר טלפון


5386620 - 02 יפרח ישראל
5386621 - 02 סולוביציק שמואל חיים
5386622 - 02 בוק צבי ושרה
5386623 - 02 פיליפ אפרים
5386624 - 02 בן חורין חיים יהושע
5386625 - 02 פריד אלחנן ובלומה
5386626 - 02 גרינבאום פרידה ודוד
5386627 - 02 ברלין חזקיהו ולאה
5386628 - 02 כהן יעקב משה וש
5386629 - 02 רוזנגרטן מאיר