מספר טלפון


5386640 - 02 רוזנוולד יהודה וגולדה
5386642 - 02 סגל שמעון ויהודית
5386643 - 02 גרינולד יצחק וחנה
5386644 - 02 דפוס איגרא בן חיים ניסים
5386646 - 02 אור וצבע ארקין יגאל
5386647 - 02 פישר משה וחיה
5386648 - 02 ויספיש נחום
5386649 - 02 קיסרמן אהרן ושרה