מספר טלפון


5386650 - 02 יאקאב נחום וחנה
5386651 - 02 נקי אברהם ואביבה
5386652 - 02 שרייבער יואל
5386653 - 02 יגן יוסף
5386654 - 02 יוזשעף יואל ורחל
5386655 - 02 אייכלר מרדכי ורבקה
5386656 - 02 קוזלובסקי מרדכי
5386657 - 02 וידובסקי משה וחנה
5386659 - 02 פוקס יוטא גרובנר חיים