מספר טלפון


5386661 - 02 פלנר פנחס וצפורה
5386662 - 02 ובר איטה ואליהו
5386663 - 02 הורוביץ שלום עסקי ירושלים יוזמות ופרסום
5386663 - 02 המדריך העירוני
5386663 - 02 עסקי ירושלים יוזמות ופרסום
5386664 - 02 עסקי ירושלים יוזמות ופרסום
5386665 - 02 אסף נחמיה
5386667 - 02 מילר יוסף ולאה
5386668 - 02 וייס אברהם וחוה
5386669 - 02 יפרח ישראל ורחל