מספר טלפון


5386680 - 02 גילקרוב שלמה ואיריס
5386681 - 02 דנציגר אהרן ואסתר
5386682 - 02 מושקוביץ אהרן ודוד
5386683 - 02 רוזין שמואל ונחמה
5386684 - 02 לבנטל נח ומלכה
5386685 - 02 ספינר יוסף
5386686 - 02 רוזנטל דינה
5386687 - 02 פירר יחיאל
5386689 - 02 גיירמן אלכסנדר