מספר טלפון


5386690 - 02 וייס יוסף
5386691 - 02 פילמר בן ציון וחיה
5386694 - 02 פריינד יוסף מנחם
5386695 - 02 קפלן צבי
5386696 - 02 ליפשיץ נתן נטע
5386698 - 02 צויבל רובין אהרון
5386699 - 02 שטינמיץ גולדי