מספר טלפון


5386770 - 02 ברנד חיים ורבקה
5386771 - 02 כהן אהרון ומזל
5386772 - 02 גליק יוסף דוב ומאטיל
5386773 - 02 זלצמן אשר ושרה
5386774 - 02 חשין יהושע
5386775 - 02 בצלאל דוד אדריכל ב ק ד
5386776 - 02 ג יבאני בע"מ
5386777 - 02 טרגר א
5386778 - 02 יצחקי אסתר ויעקב
5386779 - 02 לייבאוויץ ישראל