מספר טלפון


5386790 - 02 ובר ישעי שלו
5386792 - 02 שמעון דויטש
5386793 - 02 ברלין חזקיהו
5386794 - 02 סטוליק נפתלי שמואל
5386795 - 02 טלר משולם
5386796 - 02 שפוטץ דוד
5386797 - 02 מילר חנה
5386798 - 02 ישראל אלתר
5386799 - 02 גליק שמואל