מספר טלפון


5386820 - 02 סמינר אפיקי דעת
5386821 - 02 בית יעקב סמינר למורות וגננות תיכוני ומיקצועי
5386821 - 02 בית יעקב מכון למורות וגננות תיכוני מקצועי
5386821 - 02 מכון בית יעקב למורות סמינר
5386821 - 02 סמינר בית יעקב למורות וגננות בי"ס תיכוני ומקצועי
5386822 - 02 ווייסמאן שלמה
5386823 - 02 קלפהולץ אהרן ומירה
5386824 - 02 ווין רבקה
5386825 - 02 גאלדקלאנג מנדל פסח
5386826 - 02 שניידר נחמן