מספר טלפון


5386850 - 02 רובינשטיין נחום ולאה
5386851 - 02 גבירץ יוסף וצפורה
5386853 - 02 מישקובסקי חזקיהו ומרים
5386854 - 02 אריה משה חיים
5386855 - 02 קלירס הרב שמואל
5386856 - 02 פלדמן מרדכי ודינה
5386857 - 02 רייזמאן פנחס
5386858 - 02 חנה ושמעון הרצוג