מספר טלפון


5386880 - 02 גולדברג אברהם יוחנן ורינה
5386881 - 02 בראון טוביה ושרלי
5386882 - 02 דירנפלד אהרן
5386884 - 02 קופ יצחק
5386885 - 02 טיגרמן עמרם ורבקה
5386886 - 02 בראנד שעיה
5386887 - 02 וינקלר מיכאל ומלכה
5386888 - 02 אליאך דב ורינה
5386889 - 02 ברדפיס יעקב ויפה