מספר טלפון


5386890 - 02 כהן משה ושרה
5386891 - 02 קליינר שמואל ופנינה
5386892 - 02 וינברג ישראל
5386893 - 02 מרק אברהם ומרים
5386895 - 02 רטייזר שמואל ושיינדה
5386896 - 02 גרינפלד שאול
5386897 - 02 רוזנבלום מאיר אליעזר
5386898 - 02 גמליאל שלום
5386899 - 02 פורגס לוי