מספר טלפון


5386930 - 02 קנובליך אסתר
5386931 - 02 גרומן אברהם יעקב ושפרינצה
5386932 - 02 רוממה רוממה רוממה קרית משה
5386933 - 02 וידבסקי ישראל
5386934 - 02 סלומון אליהו ורבקה
5386935 - 02 אלטוסקי יעקב ורחל
5386936 - 02 שנקיס בע"מ
5386937 - 02 רובינפלד יחיאל וגולדה
5386938 - 02 רפואה וישועה אגודת ביקור חולים חסיד
5386939 - 02 שווארץ אשר אנטשיל