מספר טלפון


5386940 - 02 באביוף כהן פנחס וסביחה
5386941 - 02 חנן יוסף ותמר
5386942 - 02 הירשלר יוסף
5386944 - 02 ריזי גרשון ודינה
5386945 - 02 גרינוולד יוסף חיים
5386946 - 02 פיליפ חיים ורייזי
5386947 - 02 פישר לאה ורפאל
5386948 - 02 חן רינה
5386949 - 02 באש משה ויוכבד