מספר טלפון


5386982 - 02 ויינר מאיר יחזקאל
5386983 - 02 שטרנבוך אליהו וגוטה
5386984 - 02 שחר יעקב
5386985 - 02 גרוס שלמה
5386987 - 02 פרסטר מרדכי
5386988 - 02 כהן אהובה ויוסף
5386989 - 02 שטיינר ריבה