מספר טלפון


5399111 - 02 קרן קרב
5399222 - 02 ש כ שרותי כללית בע"מ
5399222 - 02 שרותי כללית בע"מ
5399223 - 02 (פקס) ש כ שרותי כללית בע"מ
5399333 - 02 עמק רפאים
5399700 - 02 אגודת השגרירות הנוצרית
5399700 - 02 השגרירות הנוצרית הבינלאומית י-ם המשרד הראשי
5399700 - 02 שגרירות נוצרית בינלאומית ירושלים המשרד הראשי