מספר טלפון


5488430 - 02 ישיבת נוה שמואל
5488430 - 02 ישיבת נוה שמואל
5488433 - 02 (פקס) ישיבת נוה שמואל
5488433 - 02 (פקס) ישיבת נוה שמואל
5488440 - 02 בית הארחה נוה אפרת
5488440 - 02 נוה אפרת בית הארחה נוה אפרת
5488444 - 02 אור תורה סטון
5488455 - 02 (פקס) אור תורה סטון
5488458 - 02 מטבח מרכזי