מספר טלפון


5605222 - 02 ואן ליר בירושלים
5605222 - 02 ון ליר בירושלים מכון
5605222 - 02 מכון ון ליר בירושלים
5605605 - 02 "גרפוס מכשירי כתיבה וצרכי אמנות
5605624 - 02 פיינט מגיק
5605656 - 02 גרפוס פרינט שרותי דפוס וצילום
5605657 - 02 צילום גרפוס פרינט שרותי דפוס וצילום
5605755 - 02 קופת התיאטרון
5605757 - 02 תאטרון ירושלים
5605757 - 02 תיאטרון ירושלים המרכז לאומניות הבמה משרדים