מספר טלפון


5634030 - 02 בנדהיים פיליפ
5634033 - 02 אבן חן מעברים אבן חן
5634033 - 02 מעברים אבן חן
5634035 - 02 הקלמן יצחק ודבורה
5634036 - 02 בית מגורים
5634037 - 02 פינקלשטיין מאיר
5634039 - 02 פקס) הירשברג) הורן מערכות מידע בע"מ