מספר טלפון


5634192 - 02 שוורץ משה
5634193 - 02 מולכו אידה
5634194 - 02 בית הלחמי רם ואלה
5634195 - 02 בית הלחמי גיא
5634196 - 02 חמני שירלי
5634197 - 02 פרדס יוסף
5634199 - 02 נשיא מזרחי מרים