מספר טלפון


5634570 - 02 היכל הנר בע"מ
5634571 - 02 דדון חנה
5634573 - 02 רוזנצויג חיים
5634574 - 02 אלה בינג
5634575 - 02 שחם גל
5634576 - 02 עקביה בנימין וברכה
5634577 - 02 (פקס) יקר מוסד חינוכי בירושלים