מספר טלפון


5634811 - 02 שטרן אשר
5634812 - 02 טלי שטרנהל
5634813 - 02 גזית מריאטה
5634814 - 02 חורש יעקב
5634815 - 02 אחיטוב שמואל פאקס
5634817 - 02 בן ציון ואמונה ברקוביץ
5634818 - 02 קין חוה
5634819 - 02 ריקנטי לאה