מספר טלפון


5634851 - 02 קליין אברהם ואיקה
5634852 - 02 וייס חנה
5634854 - 02 בן נאים אברהם וסוליקה
5634855 - 02 אייזנמן ארווינג וקרול
5634856 - 02 פרידמן ריבה ויהושע