מספר טלפון


5634860 - 02 וינר יעקב
5634861 - 02 בן חמו האחים
5634862 - 02 סירקיס נאווה
5634863 - 02 לוין דבורה (דוריס) ואליהו
5634864 - 02 בר אל עדנה ויואב
5634865 - 02 זיו אור עליזה
5634866 - 02 מזרחי מרים עזרא וזהבה
5634867 - 02 פלוך יורק
5634868 - 02 ד"ר שמואל וד"ר אילה שטרן
5634869 - 02 גולוב אי מ