מספר טלפון


5634890 - 02 לאור סטון הלן
5634891 - 02 גולדנברג גדעון
5634892 - 02 פוגל יורם
5634893 - 02 היימן מקס מיכאל
5634894 - 02 ילין אליעזר וחוה
5634895 - 02 שטרן בן ציון עוד וחיה
5634896 - 02 חנוך אבנר וזהבה
5634898 - 02 פל רבקה ושמואל
5634899 - 02 חפץ דוד