מספר טלפון


5650200 - 02 אנ די סי תכשיטים בע"מ
5650200 - 02 כפריס תכשיטים
5650200 - 02 מרכז היהלומים הלאומי (ממש) בע"מ
5650200 - 02 תכשיטי כפריס 5891 בע"מ
5650444 - 02 מרכז זלמן שזר
5650445 - 02 מרכז זלמן שזר
5650777 - 02 תלפיות שייח ג'ראח
5650888 - 02 גאולים בר אילן אסיא