מספר טלפון


5655111 - 02 ישראל סיד פרטנרס
5655111 - 02 סיד מנג'מנט אסושיאטס בע"מ
5655122 - 02 (פקס) ישראל סיד פרטנרס
5655200 - 02 סניף תלפיות
5655330 - 02 דורמיציון מנזר
5655330 - 02 מנזר דורמיציון דורמיציון מנזר
5655553 - 02 מוסך צמפיון מוטורס ישראל
5655553 - 02 צ'מפיון מוטורס
5655553 - 02 מוסך (פקס) צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ מכירות
5655555 - 02 צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ מכירות